Garage Houman

PRIVACY

Privacybeleid: Garage Houman hecht veel belang aan uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden, met uitzondering van de merken, met wie gegevens kunnen gedeeld worden als u een nieuwe auto koopt. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt. Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Mail hiervoor naar houman@skynet.be. Gegevens worden bijgehouden gedurende 2 jaar.

Garage Houman doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Garage Houman de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.